Begroten binnen de draag­kracht van de Aarde


De Europese Unie zet in toenemende mate druk op haar lidstaten om de nationale financiële begrotingstekorten terug te dringen tot minder dan 3%. Maar daarbij vergeet ze de ecologische tekorten die we veroorzaken met onze manier van leven. We gebruiken elk jaar veel meer grondstoffen dan de Aarde kan bieden. In 2018 hadden we wereldwijd alle hernieuwbare grondstoffen voor dat jaar al op 1 augustus opgebruikt. Deze Earth Overshoot Day valt elk jaar eerder. Het ecologische tekort is daardoor al opgelopen tot meer dan 40%. We hebben de grondstoffen hard nodig, ook voor toekomstige generaties. Zorg voor dieren, natuur en milieu is niet een luxe waar nu even geen geld voor is, maar essentieel voor een duurzame economie, zonder blinde focus op groei.

• De EU richt zich niet langer primair op het terugdringen van de begrotingstekorten van de lidstaten, maar gaat zich vooral inspannen om het Europese ecologisch tekort terug te dringen.
• Investeringen in een milieuvriendelijke energievoorziening, in het vergroten en beschermen van de biodiversiteit, in het vergroenen en verduurzamen van onze productieketens versterken de reële economie op de lange termijn. Deze mogen dus niet gehinderd worden door de 3%-regeling van het huidige Stabiliteits- en Groeipact.

Het standpunt Begroten binnen de draagkracht van de Aarde is onderdeel van: Economie: je geld of je leven?