Banken aan banden


Het onverantwoorde gedrag van veel banken, gekenmerkt door winstbejag en torenhoge bonussen, in combinatie met tekortschietend toezicht, stortte de wereld nog niet zo lang geleden in een diepe crisis. Een strengere regulering van de bankensector blijft nodig. De Partij voor de Dieren vindt de huidige bankenunie geen oplossing. Banken die ‘te groot zijn om te falen’ horen te worden opgesplitst.

• We willen dat banken worden opgedeeld in nutsbanken (betalingsverkeer, spaargeld en lokale kredietverlening) en zakenbanken.
• Lidstaten behouden de mogelijkheid om hun banken strengere regels op te leggen dan internationaal is overeengekomen.
• Banken, pensioenfondsen en verzekeraars worden verplicht om investeringen, beleggingen en speculaties transparant te maken voor hun klanten.
• Vanuit haar platformfunctie bevordert de EU de totstandkoming van bankenbelastingen en belastingen op financiële transacties.
• Banken mogen geen risico’s nemen die losstaan van het klantbelang. Wij willen af van ondoorzichtige financiële producten.
• Publieke investeringen in de fossiele industrie en bio industrie zijn ongewenst. We willen dat
de Europese Unie en haar lidstaten ervoor zorgen dat de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) niet langer financieringen verlenen aan deze sectoren. Het Europees Parlement doet voorstellen om de risicoweging door de European Banking Authority van investeringen in de fossiele industrie en bio-industrie te verhogen, zodat het minder aantrekkelijk is voor commerciële banken om leningen aan die sectoren te verschaffen.

Het standpunt Banken aan banden is onderdeel van: Economie: je geld of je leven?

Word lid

    Learn More Doneer