Auteurs­recht moder­ni­seren


De Partij voor de Dieren wil aanpassing van het auteursrecht en het auteurscontractenrecht om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten. Dit mag niet ten koste gaan van een vrij internet. De Partij voor de Dieren wil geen ‘link tax’ en is tegen het instellen van een verplicht uploadfilter.

Het standpunt Auteursrecht moderniseren is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten