Tim Fey


Tim Fey woont in Maastricht en studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast rondde hij de opleiding Management Economie & Recht af aan de Hogeschool Zuyd.

De afgelopen 5 jaar streed hij als fractiemedewerker tegen overbevissing van zeeën en oceanen, bond hij samen met Anja Hazekamp de strijd aan tegen de Noorse en Japanse walvisjacht en was hij actief als persvoorlichter van onze EU-fractie. Daarvoor was Tim bij onze Tweede Kamerfractie actief als beleidsmedewerker voor natuur en infrastructuur.

“Europa heeft te weinig aandacht voor natuur en dierenwelzijn en brengt onze zeeën in gevaar door de massale overbevissing onvoldoende aan te pakken. Ondertussen zet Brussel alles op alles om de Europese Unie en de interne markt zo snel mogelijk uit te breiden met zoveel mogelijk landen. Dat is goed voor multinationals, maar meestal niet voor het volk en voor dieren, natuur en milieu.

De democratie wordt vaak buitenspel gezet, als deze even niet goed uitkomt. Zoals bij de invoering van de Europese grondwet en bij het beklinken van de associatiedeal met Oekraïne.

De EU ondermijnt daarmee haar eigen draagvlak en drijft mensen in de armen van nationalistische en anti-Europese partijen. Ik vind dat Europa veel beter naar de mensen thuis moet luisteren en sta voor een groen, diervriendelijk en eurokritisch geluid in het Europees Parlement.”