Kirsten de Wrede


Volgens Kirsten de Wrede (47) is het mooiste en meest waardevolle dat de aarde ons te bieden heeft het leven in al zijn verschillende verschijningsvormen. Het willen behouden van de schoonheid en de diversiteit aan planten en dieren voor de toekomst, dat is haar drijfveer om al 12 jaren actief te zijn voor de Partij voor de Dieren.

Kirsten is geboren in Joure in Friesland, maar woont al bijna dertig jaar in de stad Groningen en dat bevalt nog altijd uitstekend. Ze deelt een huis met drie kinderen en een hond. Kirsten begon als fractiemedewerker, was daarna jarenlang fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Groningen en is dat sinds kort in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Voor Kirsten hoort bij de planeet brede en toekomstgerichte visie van de Partij voor de Dieren een andere kijk op de economie: weg met het consumentisme en een einde aan de productie van grote hoeveelheden zooi.

Kirsten: “Waar het om draait zijn waarden die zich moeilijk in geld laten uitdrukken, zoals biodiversiteit en compassie. Dat moet de basis zijn van overheidsbeleid.”