Kelly Mannoe­singh


Kelly Mannoesingh (1993) woont in Nijmegen en studeert daar Hbo Rechten. Zij zet zich in voor studenten(welzijn) in de Medezeggenschapsraad van de HAN en is secretaris bij afdeling Gelderland van de Partij voor de Dieren.

“Als iedereen op de wereld elkaar met respect zou behandelen dan hadden we geen wetten nodig. Anders gezegd: omdat er problemen zijn hebben we wetten en daarmee kunnen we de wereld rechtvaardiger maken.” Dat was voor haar de grootste reden om rechten te gaan studeren zodat ze later het recht kan toepassen en kan bijdragen aan een rechtvaardige leefbare wereld.

“Toch kampen we met ernstige problemen die een leefbare wereld en daarmee de mens bedreigen, zoals verlies aan biodiversiteit, uitstervende diersoorten, grondstoffen die opraken en smeltende ijskappen. Ernstige problemen die de huidige wetgeving toelaat omdat er rechten ontbreken voor een belangrijke achtergestelde groep in de samenleving: de stemlozen (dier, natuur en milieu). Een rechtvaardige wereld begint wat mij betreft bij (gelijke) rechten voor íedereen op onze planeet. Daarom was het voor mij een logische stap om mezelf naast mijn studie in te zetten voor dier, natuur en milieu. Want waar je ook voor werkt, voor strijdt of voor inzet: je hebt er eerst een leefbare wereld voor nodig!”