Over de fractie

 

 

Anja Hazekamp (1968)


Anja Hazekamp is sinds 2014 lid van het Europees Parlement namens de Partij voor de Dieren en aangesloten bij de fractie Nordic Green Left. Zij heeft een ruime staat van dienst als beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming en de Zeehondencrèche en is enkele jaren werkzaam geweest bij stichting AAP. Daarnaast heeft zij zich van 2007 tot 2014 met veel bevlogenheid ingezet als Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Groningen. In 2012 was zij Tweede Kamerlid tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme. 

Anja Hazekamp is lid van de volgende Commissies en Delegaties:

  • AGRI Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • ENVI Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • PECH Commissie visserij
  • D-JP Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • DEEA Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)