Vragen gere­la­teerd aan Duurzame landbouw voor een recht­vaardige wereld