Plan B voor Europa


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Oproep aan VN: stop dier­proeven wereldwijd

Europarlementariër Anja Hazekamp roept de Verenigde Naties op om werk te maken van een wereldwijd verbod op het testen van cosmetica op dieren. Hazekamp pleit voor een VN-resolutie die een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica officieel vastlegt. De Verenigde Naties komen deze maand bij elkaar in New York om met elkaar te bespreken in hoeverre de duurzame ontwikkelingsdoelen (S...

"Europa moet álle handel in ivoor verbieden"

De Partij voor de Dieren heeft de Europese Commissie opgeroepen om álle handel in ivoor te verbieden om olifantenstroperij in Afrika tegen te gaan. Hoewel handel in ivoor internationaal al is verboden, mag in Europa nog wel 'oud' ivoor van vóór 1990 verhandeld worden. Deze uitzondering leidt tot misbruik door illegale ivoorhandelaren en houdt de olifantenstroperij in stand. Nog steeds doodt de m...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid